INFORMACJE O DOTACJACH i pożyczkach unijnych
na założenie firmy w 2024 roku
Informacje aktualne na dzień 09.06.2024 na podstawie danych z urzędów i operatorów środków unijnych.
1. POWIATOWY URZĄD PRACY
✅ BEZZWROTNA DOTACJA DO 45 000 zł​​​​​​​
DLA KOGO?
Podstawowe kryteria jakie należy spełniać:
☑️ Być osobą zarejestrowaną jako bezrobotna w Urzędzie Pracy.
☑️ Być osobą która wcześniej nie korzystała z dofinansowania z Urzędu Pracy.
 INFORMACJE I WARUNKI DOTACJI
☑️ Kwota dotacji: każdy Urząd Pracy ustala swój indywidualny limit (maksymalnie około 45 000 zł);
☑️ Wymagana jest forma zabezpieczenia np. poręczyciel;
☑️ Rozpatrzenie wniosku w około 30 dni;
☑️ Po otrzymaniu dotacji, należy utrzymać działalność w sposób ciągły przez minimum 12 miesięcy.
☑️ Terminy naborów: pojawiają się na bieżąco, przeważnie raz na kilka miesięcy, trzeba śledzić stronę urzędu lub dzwonić.
CO MOŻNA SFINANSOWAĆ:
☑️ Środki trwałe (nowe lub używane)*
☑️ Usługi reklamowe i marketing (10-20% dotacji)
☑️ Prace remontowo - budowlane (do 20% dotacji) 
☑️ Doradztwo prawne / podatkowe / RODO (5-10% dotacji)
*mogą być ograniczenia w zakresie używanego sprzętu lub pojazdów

Każdy urząd ma swoje indywidualne limity i ograniczenia dotyczące kosztów, które można sfinansować. Powyższa lista prezentuje najczęstsze warunki finansowania działalności ustalane przez PUP.
2. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
✅ BEZZWROTNA DOTACJA DO 150 000 zł​​​​​​​
DLA KOGO?
Podstawowe kryteria jakie należy spełniać:
☑️ Posiadać zameldowanie w miejscowości do
20 tyś. mieszkańców.
☑️ Być ubezpieczonym w ZUS - nie trzeba mieć statusu bezrobotnego.
 INFORMACJE I WARUNKI DOTACJI
☑️ Kwota dotacji: maksymalnie będzie można ubiegać się o kwotę do 150 000 zł = 65% inwestycji (ale każde LGD będzie mogło ograniczyć kwotę dofinansowania);
☑️ Wymagany wkład własny na poziomie minimum 35% inwestycji;
☑️ Brak wymaganego zabezpieczenia (nie będzie potrzebny poręczyciel itp.);
☑️ Czas rozpatrzenia wniosku i przyznania dotacji minimum 5 miesięcy (dane na podstawie naborów z poprzednich lat).
☑️ Terminy naborów: przybliżony czas najbliższych naborów to II połowa 2024 roku
CO MOŻNA SFINANSOWAĆ:
☑️ Środki trwałe (nowe)*
☑️ Usługi reklamowe i marketing 
☑️ Prace remontowo - budowlane
☑️ Oprogramowanie / licencje / patenty
*samochody osobowe będą wykluczone, dokładne wytyczne będą znane bliżej terminów naborów

Lokalne Grupy Działania wspierają lokalną turystykę i rekreację oraz wykorzystanie lokalnych produktów i działania podnoszące atrakcyjność terenów wiejskich. W związku z tym, w przyznawaniu dotacji, LGD mogą wprowadzać swoje indywidualne ograniczenia dotyczące wspieranych branż i zakresów działalności. 
Dokładne regulaminy powinny być znane pod koniec I połowy 2024 roku.

3. POŻYCZKA UNIJNA
✅ DOTACJA ZWROTNA DO 162 000 zł z umorzeniem ponad 45 000 zł​  ​​​​​​
DLA KOGO?
Pożyczka z umorzeniem przeznaczona jest dla:
☑️ Bezrobotnych zarejestrowani w urzędzie pracy, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego.
☑️ Opiekunów osób niepełnosprawnych.
------------------------------------------------------------------------
Pożyczka bez umorzenia przeznaczona jest dla:
☑️ Studentów ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich.
☑️ Absolwentów szkół i uczelni wyższych poszukujący pracy, do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego.
☑️ Pracujących, których dochód nie przekracza średniej krajowej.
 INFORMACJE I WARUNKI POŻYCZKI
☑️ Kwota pożyczki: maksymalnie można ubiegać się o
kwotę 
162 000 zł;
☑️ Możliwość umorzenia do 45 242 zł (6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia ale nie więcej niż 50% wartości pożyczki);
☑️ Oprocentowanie: 1,45% (stałe oprocentowanie);
☑️ Okres spłaty pożyczki do 7 lat;
☑️ Karencja w spłacie do 1 roku (przez pierwszy rok spłaca się tylko odsetki);
☑️ Wymagane zabezpieczenie pożyczki np.: poręczyciele, nieruchomość lub ruchomość;
☑️ Czas rozpatrzenia wniosku około 14 - 30 dni;
☑️ Terminy naborów: od 28.03.2024r
(do wyczerpania środków)
CO MOŻNA SFINANSOWAĆ:
☑️ Pożyczki umożliwiają finansowanie zakupu: sprzętu, narzędzi, remontu, wyposażenia, oraz usług związanych m.in. z marketingiem/promocją/reklamą firmy.
☑️ W przeciwieństwie do dofinansowań bezzwrotnych, dzięki pożyczce, bez problemu sfinansujesz zakup samochodu, sprzętu przeznaczonego na wynajem, towaru przeznaczonego na sprzedaż, surowców i półproduktów. 
☑️ Dodatkowym atutem pożyczek jest możliwość finansowania rzeczy używanych.
ZALETY I KORZYŚCI POŻYCZKI:
​​​​​​​Największe i najszybsze możliwe środki pieniężne do pozyskania na start działalności
Małe ograniczenia dotyczące rodzaju planowanej działalności – zakres działalności i cel na jaki można przeznaczyć środki jest bardzo szeroki.
Możliwość umorzenia ponad 45 tyś. zł – do tej pory nie było to możliwe.
Proste rozliczenie pożyczki unijnej.
Nie wiesz, która opcja będzie dla Ciebie najlepsza?
UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ:​​​​​​​
Monika Kowalik
Specjalista ds. Dotacji Unijnych
⮕  LINK  ⬅
CZYM SIĘ ZAJMUJEMY:
📝 Sporządzenie* kompletnej dokumentacji potrzebnej do pozyskania dofinansowania lub pożyczki unijnej:
✔️ biznesplan
✔️ wniosek
✔️ załączniki
📝 Sporządzenie* dokumentów rozliczeniowych dotacji lub pożyczki unijnej.
* Ty dostarczasz informacje a my wypełniamy komplet dokumentów.
-----------------------------------------------------
🔎 Pomoc* w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie lub pożyczkę unijną ( sprawdzenie wniosku w przeciągu 3 dni roboczych + 1 godzina konsultacji na omówienie co należy poprawić).
🔎 Pomoc* w rozliczeniu dotacji lub pożyczki unijnej.
Ty wypełniasz dokumenty a my sprawdzamy ich poprawność i podpowiadamy co należy poprawić.
Chcesz skorzystać z:
➡︎ Konsultacji
➡︎ Sporządzenie dokumentacji
➡︎ Sprawdzenia wniosku

☎️ Zadzwoń:
+48 660 470 785
-----------------------------------
-----------------------------------
🤳 Skontaktuj się
przez social media:
Back to Top