Termin: 3 stycznia 2024 do 5 lutego 2024
DOFINANSOWANIE na zakup urządzeń i maszyn* oraz budowę/remont budynków wykorzystywanych do przetwórstwa w Twoim gospodarstwie
*Ciągniki i kombajny są klasyfikowane jako sprzęt do podstawowej produkcji rolnej, a to nie podlega finansowaniu w ramach programu Małe Przetwórstwo. Zakup nie jest możliwy w ramach tego dofinansowania.
O PROGRAMIE
Program realizowany będzie w ramach inwestycji A1.4.1.
„Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Nabór wniosków:

3 stycznia 2024 – 5 lutego 2023
Organizowany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
DLA KOGO
Program skierowany jest do rolników którzy rozpoczynają lub prowadzą działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.

Wnioskodawca musi być ubezpieczony w KRUS lub mieć przyznane dopłaty bezpośrednie za rok 2022.
WARUNKI WSPARCIA
Wsparcie udzielane będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości:
•do 70% kosztów – dla lub wnioskodawców poniżej 41 roku życia
•do 60% kosztów – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

Maksymalna kwota dofinansowania to 500 000 zł.
Minimalna wysokość wnioskowanej kwoty to 15 000 zł.

Wsparcie wypłacane jest po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

! Istnieje możliwość wnioskowania o 50% zaliczki.
Koszty kwalifikowane w programie:
✅ Budowa, modernizacja lub remont budynków służących do:
• przetwarzania,
• przechowywania,
• przygotowania do sprzedaży
• wprowadzania do obrotu

produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.

✅ Zakup nowych maszyn i urządzeń służących do:
• przetwarzania,
• przechowywania,
• przygotowania do sprzedaży
• wprowadzania do obrotu

produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.

✅Zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin, które są przeznaczone do przewozu:
• produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie, izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb;
• produktów i półproduktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników;
• zwierząt przeznaczonych do uboju;

✅ Zakupu nowych, ruchomych punktów sprzedaży, spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin;

✅ Budowa, w tym rozbudowa, przebudowa lub remont połączony
z modernizacją infrastruktury i urządzeń do:
• składowania i zagospodarowania odpadów,
• oczyszczalni ścieków, biogazowni,
• systemów fotowoltaicznych,
• słonecznych systemów grzewczych,
• instalacji odzysku ciepła,
• pomp ciepła,
• kotłów i pieców na biomasę

✅ Zakup nowych terminali płatniczych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, utrzymanie i budowa strony internetowej.

✅ Koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia.
JESTEŚ ZDECYDOWANY i chcesz skorzystać? 
A może MASZ PYTANIE?
NAPISZ i zacznij działać
JUŻ TERAZ
❗termin naboru kończy się 5 lutego 2024 roku ❗
Uzupełnij formularz:
WYŚLIJ
Dziękujemy za wysłanie wiadomości. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.
Monika Kowalik
Specjalista ds. Dotacji Unijnych.
Wiedza i 14 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych.
Z sukcesem pozyskałam i zrealizowałam projekty na łączną sumę ponad 300 mln. złotych. 
Zrealizowałam ponad 4500 godz. szkoleniowych i wystąpień publicznych. 
Jestem doświadczonym trenerem biznesowym i praktykiem pozyskiwania funduszy unijnych.
Back to Top