Turystyka 2024
O PROGRAMIE
Projekt jest finansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 oraz środków stanowiących krajowe współfinansowanie, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu pn. „Pożyczki na rozwój turystyki
w Polsce Wschodniej”.
Bank Gospodarstwa Krajowego jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu.
Pożyczki udzielane są zgodnie z zasadami określonymi Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
DLA KOGO
Pożyczka na rozwój turystyki przeznaczona jest dla mikro-, małych i średnich firm prowadzących działalność w branży turystycznej lub okołoturystycznej realizujących  inwestycje zlokalizowane na terenie Polski Wschodniej (województwo podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie).
Podstawowe parametry produktu „Pożyczka na rozwój turystyki”
KWOTA POŻYCZKI: do 1 000 000,00 zł
OKRES SPŁATY: do max. 84 miesięcy
KARENCJA W SPŁACIE KAPITAŁU: 12 miesięcy

OPROCENTOWANIE:
START–UP (działa na rynku do 3 lat) – 1 %
Pożyczki przeznaczone na Inwestycję Końcową komplementarną do produktów turystycznych objętych wsparciem priorytetu 5. FEPW – 1 %
MŚP (działa na rynku powyżej 3 lat) – 2 %

WKŁAD WŁASNY: BRAK
Koszty kwalifikowane w programie:
Jednostkowe Pożyczki powinny być przeznaczane na Inwestycje Końcowe polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych lub organizacyjnych, w tym m.in. na:

rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
dokonanie zasadniczych zmian w działalności, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
✅ inwestycje w nowe wyposażenie i sprzęt.


RODZAJE FINANSOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ:

obiekty noclegowe,
obiekty gastronomiczne,
infrastruktura sportowo-rekreacyjna,
infrastruktura turystyki zdrowotnej,
infrastruktura kultury i rozrywki,
transport turystyczny,
organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne,
ekologiczne produkty,
produkty regionalne i tradycyjne, w tym także wzornictwo przemysłowe,
przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło,
inne inwestycje w branżach pokrewnych  polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.


JESTEŚ ZDECYDOWANY i chcesz skorzystać? 
A może MASZ PYTANIE?
NAPISZ i zacznij działać
JUŻ TERAZ
❗wkrótce rozpoczyna się nabór ❗
Uzupełnij formularz:
WYŚLIJ
Dziękujemy za wysłanie wiadomości. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.
Monika Kowalik
Specjalista ds. Dotacji Unijnych.
Wiedza i 14 lat doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych.
Z sukcesem pozyskałam i zrealizowałam projekty na łączną sumę ponad 300 mln. złotych. 
Zrealizowałam ponad 4500 godz. szkoleniowych i wystąpień publicznych. 
Jestem doświadczonym trenerem biznesowym i praktykiem pozyskiwania funduszy unijnych.
Back to Top